ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αμελάντων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμέλαντες από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στράφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Ο οικισμός Αμέλαντες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv