ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τέρνου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τέρνος από το δήμο Ευρυτάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Ευρυτάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τέρνος της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοκώμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοκώμης

Κ. Μεσοκώμης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τέρνου

16/10/1940

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βραγγιανών

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Μεσοκώμης (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καρυά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσοκώμης

ΦΕΚ 210Α - 13/12/1962

Ο οικισμός Καρυά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ρυάκιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρυάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Ο οικισμός Μεσοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δομνίστας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv