ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρουσάδων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρουσάδες από το δήμο Ακρολοφιτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καβαλούρι αποσπάται από το δήμο Ακρολοφιτών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 52Α - 08/03/1919

Ο οικισμός Καβαλούρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβαλουρίου

ΦΕΚ 163Α - 04/07/1925

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από την κοινότητα Αγραφών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 277Α - 05/10/1953

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντιπερνών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ρόδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρουσάδων

Αναγνώριση του οικισμού Αστρακερή και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρουσάδων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρουσάδων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv