ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κασσιώπης (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κασσιώπη από το δήμο Κασσωπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κασσιώπη της κοινότητας διορθώνεται σε Κασσιόπη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κασσιόπης

Κ. Κασσιόπης (Κερκύρας)

Αναγνώριση του οικισμού Κελλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Αναγνώριση του οικισμού Λιθιασμένος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Αναγνώριση του οικισμού Κατούνοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Αναγνώριση του οικισμού Περιστεραί (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κασσιώπης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κατούνοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

19/03/1961

Ο οικισμός Περιστεραί (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ποδολάκκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ημερολιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

Αναγνώριση του οικισμού Κογεβίνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κασσιόπης

17/03/1991

Ο οικισμός Κογεβίνας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κασσιόπη της κοινότητας

ΦΕΚ 56Α - 14/04/1994

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κασσοπαίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv