ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ιθακησίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ιθάκη (Βαθύ)

Ο οικισμός Περαχώρι προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Άτοκος προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Άτοκος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Ιθακησίων (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 224Α - 25/08/1908

Ο οικισμός Οξειά (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Μάκρη (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Μακροπούλα (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Βρώμονας (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Ποντικός (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Δραγουνάρα (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Προβάτι (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Τσάκαλος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Ιθακησίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Ιθακησίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Ιθάκη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιθάκης

Ο οικισμός Περαχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περαχωρίου

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Δραγουνάρα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Τσάκαλος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Μακροπούλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Μάκρη (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Βρώμενα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Ποντικός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Προβάτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Οξειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Το όνομα του οικισμού Ιθάκη (Βαθύ) του δήμου διορθώνεται σε Ιθάκη

Το όνομα του οικισμού Βρώμονας (νησίς) του δήμου διορθώνεται σε Βρώμενα (νησίς)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ιθάκης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιθάκη από το δήμο Ιθακησίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δραγουνάρα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσάκαλος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μακροπούλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάκρη (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρώμενα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποντικός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Προβάτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οξειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Ιθακησίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Άτοκος (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

Ο οικισμός Καλονήσι (νησίς) προσαρτάται στην κοινότητα Ιθάκης

18/12/1920

Ο οικισμός Μακροπούλα (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσάκαλος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Ιθάκης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιθάκης

16/05/1928

Ο οικισμός Καλονήσι (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Ιθάκης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρώμενα (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λαζαρέττον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιθάκης

Αναγνώριση του οικισμού Βρόμωνας (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιθάκης

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Ιθάκης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ιθάκης

Δ. Ιθάκης (Λευκάδος)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ιθάκης

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Δ. Ιθάκης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αρκούδιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιθάκης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καρλονήσιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιθάκης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αετός και προσάρτησή του στο δήμο Ιθάκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Εξωγή αποσπάται από την κοινότητα Εξωγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνι αποσπάται από την κοινότητα Κιονίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περαχώρι αποσπάται από την κοινότητα Περαχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατρειθιάς αποσπάται από την κοινότητα Πλατρειθιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρίκες αποσπάται από την κοινότητα Πλατρειθιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Ιθάκης (Λευκάδος)

Ο οικισμός Μονή Καθαρών αποσπάται από την κοινότητα Ανωγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανωγή αποσπάται από την κοινότητα Ανωγής και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Ιθάκης (Κεφαλληνίας)

Δ. Ιθάκης (Λευκάδος)

Δ. Ιθάκης (Κεφαλληνίας)

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Λυγιά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Περαχωρίου

Εκτύπωση  Αρχείο csv