ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλάμου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάλαμος από το δήμο Καρνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από το δήμο Καρνίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Κεφαλληνίας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Κ. Καλάμου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 49Α - 16/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κεφαλληνίας

Κ. Καλάμου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 11Α - 12/01/1952

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κεφαλληνίας από το νομό Λευκάδος

14/03/1971

Ο οικισμός Κεφάλι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας και υπάγεται στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος

Κ. Καλάμου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 187Α - 02/07/1974

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Λευκάδος του νομού Λευκάδος από την επαρχία Ιθάκης του νομού Κεφαλληνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Επισκοπής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv