ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πάστρας (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πάστρα από το δήμο Πρόννων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετρουλί αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Βάλταις αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φουρνιώτης αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Θεοδωρίτσι αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Πετρουλί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κρεμμυδοπετρουλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάστρας

16/05/1928

Ο οικισμός Άνω Βάλταις της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Κρεμμυδοπετρουλί της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βάλται και προσάρτησή του στην κοινότητα Πάστρας

19/03/1961

Ο οικισμός Άνω Βάλται της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάστρα της κοινότητας

Ο οικισμός Θεοδωρίτσι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάστρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φουρνιώτης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάστρα της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πάστρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv