ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Μαμούλων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Μάμουλα από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Μάμουλα αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γυμνού

Ο οικισμός Άνω Μάμουλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυμνού

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Κάτω Μάμουλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιθέας

Κ. Καλλιθέας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Μαμούλων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαρυνθίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv