ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ασπρογέρακα (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασπρογέρακας από το δήμο Πρόννων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πεντόγαλον αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορνέλος αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αννινάτα αποσπάται από το δήμο Πρόννων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 23Α - 02/02/1916

Ο οικισμός Πόρος προσαρτάται στην κοινότητα Ασπρογέρακα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μέγα Δούκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπρογέρακα

Αναγνώριση του οικισμού Γαλατσέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπρογέρακα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κορνέλος της κοινότητας διορθώνεται σε Κορνέλλος

Ο οικισμός Πεντόγαλον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γαλατσέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μέγα Δούκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 128Α - 20/07/1957

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ασπρογέρακας στον οικισμό Πόρος

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πόρου

Κ. Πόρου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασπρογέρακα

ΦΕΚ 4Α - 07/01/1958

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από την κοινότητα Τζανάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αφραγιάς αποσπάται από την κοινότητα Τζανάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από την κοινότητα Τζανάτων και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Αφραγιάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πόρος της κοινότητας

05/04/1981

Ο οικισμός Κορνέλλος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ρίζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πόρου

ΦΕΚ 105Α - 08/08/1990

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από την κοινότητα Ξενοπούλου και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Αννινάτα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ασπρογέρακας της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ελειού - Πρόνων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv