ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Περιθείας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περίθεια από το δήμο Κασσωπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας προσαρτάται στην κοινότητα Περιθείας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λούστρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Πελεκητόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Βουνίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Κρινιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Ριλιάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Πίθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Περούλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

07/04/1951

Ο οικισμός Λούστρα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

Αναγνώριση του οικισμού Παρσελίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

ΦΕΚ 16Α - 09/02/1963

Ο οικισμός Παρσελίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθύ

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάρνιαρης και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιθείας

ΦΕΚ 178Α - 30/06/1989

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θιναλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv