ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοπανίτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κοπάνιτσα από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τρουκάκι αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Τρουκάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καραμουσταφά

ΦΕΚ 79Α - 31/03/1948

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουζίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Κοπάνιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρυών

Κ. Καρυών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοπανίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv