ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ευηνοχωρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ευηνοχώριον από το δήμο Μεσολογγίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουτσοχέριον αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληόστανον αποσπάται από το δήμο Μεσολογγίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

18/12/1920

Ο οικισμός Γύρος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παληόστανον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Κουτσοχέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ευηνοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευηνοχωρίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Δομνίστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ευηνοχωρίου

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Δομνίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Καλυδών

14/03/1971

Ο οικισμός Άνω Ευηνοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ευηνοχώριον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ευηνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Νέα Καλυδών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv