ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καραμουσταφά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καραμουσταφάς από το δήμο Αυλώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκλαβέϊκα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλλίσταινα αποσπάται από το δήμο Αυλώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Τρουκάκι αποσπάται από την κοινότητα Κοπανίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 44Β - 12/07/1922

Ο οικισμός Καραμουσταφάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυλών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αυλώνος

Κ. Αυλώνος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 44Β - 12/07/1922

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καραμουσταφά

ΦΕΚ 79Α - 31/03/1948

Ο οικισμός Καλίτσαινα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλιτσαίνης

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Τρουκάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πανόραμα

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Σκλαβέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πτέρη

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αυλών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv