ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκυλόγιαννης (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκυλόγιαννη από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσούκα αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 135Α - 11/04/1915

Ο οικισμός Σκυλόγιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κήρινθος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κηρίνθου

Κ. Κηρίνθου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 135Α - 11/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκυλόγιαννης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σκυλογιαννίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κηρίνθου

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Τσούκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ζωοδόχος Πηγή

19/03/1961

Ο οικισμός Σκυλογιαννίτικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κήρινθος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Ο οικισμός Κήρινθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv