ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μύστρου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύστρος από το δήμο Ληλαντίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από το δήμο Διρφύων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μύστρος της κοινότητας διορθώνεται σε Μίστρος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μίστρου

Κ. Μίστρου (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μύστρου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Μίστρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μίστρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μίστρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μίστρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Ο οικισμός Μαυρόπουλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διρφύων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv