ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παππάδων (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παππάδες από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ξηροπόταμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παππάδων

16/10/1940

Ο οικισμός Ξηροπόταμος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νηλέως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv