ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Στροφυλιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στροφυλιά από το δήμο Νηλέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιά Φαράκλα αποσπάται από το δήμο Νηλέως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Φαράκλα αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Κεράμια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεράμιας

ΦΕΚ 119Α - 13/05/1925

Ο οικισμός Παλαιά Φαράκλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεράμιας

Ο οικισμός Νέα Φαράκλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεράμιας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στροφυλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv