ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιγίνης (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αίγινα

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Βαθέως προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Μεσαγρός προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Παχειά Ράχη προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Κύλινδρα προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Χαλασμένα προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Ασώματος προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Αινίκαος προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Βαθέως του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυκκέσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σφενδούρι προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Πόρταις προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Χαλασμένα του δήμου διορθώνεται σε Χαλασμένη

Το όνομα του οικισμού Ασώματος του δήμου διορθώνεται σε Ασώματοι

Το όνομα του οικισμού Αινίκαος του δήμου διορθώνεται σε Ανικαίου

Το όνομα του οικισμού Πόρταις του δήμου διορθώνεται σε Πόρτα

Ο οικισμός Πέρδικα προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Βαθύ προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Λαζάριδες προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Αποσπόριδες προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Μαργαρώνιδες προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Καπότιδες προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Γκίκα Ράχη προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Αιγίνης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κύλινδρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πόρτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαζάριδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αποσπόριδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαργαρώνιδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καπότιδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γκίκα Ράχη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αιγίνης (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Σφενδούρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αιγίνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αίγινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγίνης

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαθέος

Ο οικισμός Χαλασμένη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλασμένης

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσαγρού

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρδικας

Ο οικισμός Άγιοι Ασώματοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγίνης

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αιγίνης

Ο οικισμός Ανετσαίον ή Ανιτσάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαθέος

Ο οικισμός Παχειά Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσαγρού

Το όνομα του οικισμού Ασώματοι του δήμου διορθώνεται σε Άγιοι Ασώματοι

Το όνομα του οικισμού Ανικαίου του δήμου διορθώνεται σε Ανετσαίον ή Ανιτσάκι

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αιγίνης (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αίγινα από το δήμο Αιγίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιοι Ασώματοι αποσπάται από το δήμο Αιγίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Αιγίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Παχειά Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Μεσαγρού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 21/04/1917

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Σφεντούριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Τριάδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

ΦΕΚ 34Α - 29/01/1926

Ο οικισμός Ανετσαίον ή Ανιτσάκι αποσπάται από την κοινότητα Ανετσαίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Λαζάρηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθών και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Καπότηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μαργαρόνηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Μπενάκηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Κοντός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Χλόη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Τζίκηδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Άγιοι Ασώματοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Ασωμάτων

ΦΕΚ 260Α - 09/09/1933

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρδικας

Ο οικισμός Σφεντούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πέρδικας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ανετσαίον ή Ανιτσάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Ανίτσαιον

Ο οικισμός Μαργαρόνηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπενάκηδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χλόη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίας Αικατερίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Αιγίνης

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αιγίνης (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αιγίνης

Δ. Αιγίνης (Αττικής)

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αιγίνης

ΦΕΚ 222Α - 20/08/1955

Ο οικισμός Άγιοι Ασώματοι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Ασωμάτων και προσαρτάται στο δήμο

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Αγίας Αικατερίνης του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μονή Αγίας Τριάδος του δήμου

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Πειραιώς

Δ. Αιγίνης (Πειραιώς)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Πειραιώς από το νομό Αττικής

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιοι Ασώματοι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αίγινα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Τριάδος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κοντός του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Πόρτες και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίνης

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αιγίνης (Αττικής)

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς

05/04/1981

Ο οικισμός Μαραθών του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αίγινα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Υψηλή (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Βλάχηδες και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Κυλινδράς και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Λαγούσα και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Σταχτορροή (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίνης

Αναγνώριση του οικισμού Λαγουσάκι και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη Αιγίνης αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης Αιγίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαΐα αποσπάται από την κοινότητα Μεσαγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλωνες αποσπάται από την κοινότητα Μεσαγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Μεσαγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από την κοινότητα Μεσαγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα Μεσαγρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφεντούριον αποσπάται από την κοινότητα Πέρδικας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αιγινήτισσα και προσάρτησή του στο δήμο Αιγίνης

Εκτύπωση  Αρχείο csv