ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγκιστρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεγαλοχώρι

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πυτιούσα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Λεμονάρια του δήμου διορθώνεται σε Λιμενάρια

Ο οικισμός Παλαιοχώρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αγκιστρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αγκιστρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μεγαλοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Λιμενάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μεγαλοχωρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγαλοχώρι από το δήμο Αγκιστρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο Αγκιστρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμενάρια αποσπάται από το δήμο Αγκιστρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Ο οικισμός Μεγαλοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγκίστρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγκιστρίου

Κ. Αγκιστρίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 74Β - 25/09/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγαλοχωρίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αγκιστρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Πειραιώς

Κ. Αγκιστρίου (Πειραιώς)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πειραιώς από το νομό Αττικής

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγκιστρίου

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αγκιστρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς

17/03/1991

Ο οικισμός Μετόχι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σκάλα της κοινότητας

18/03/2001

Ο οικισμός Αγκίστρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγαλοχώρι

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγκιστρίου

Δ. Αγκιστρίου (Αττικής)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγκιστρίου

Εκτύπωση  Αρχείο csv