ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αχαρνών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 17Α - 11/11/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μενίδι

Ο οικισμός Βαρυμπόπη προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Λιόπεσι προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Μαούνια προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Τατόϊ προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Μαυρομάτι προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Κουκουβάουνες προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Χασιά προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Καλύβια Χασιάς προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Καματερόν προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Λιόσι προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

ΦΕΚ 15Α - 18/04/1836

Ο οικισμός Χασιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Χασιάς

Ο οικισμός Καλύβια Χασιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χασιάς

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χασιάς

Ο οικισμός Λιόσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χασιάς

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Μαούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Τατόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Μαυρομάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο οικισμός Κουκουβάουνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φυλής

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 26Α - 17/07/1858

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μενίδι από το δήμο Φυλής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόπεσι αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαούνια αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τατόϊ αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομάτι αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουβάουνες αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόσι αποσπάται από το δήμο Φυλής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λιόπεσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαούνια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαυρομάτι του δήμου καταργείται.

Το όνομα του οικισμού Λιόσι του δήμου διορθώνεται σε Άνω Λιόσια

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λοιμικόν προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Σαλονίκι προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Αγία Τριάδα προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Αχαρνών (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Αγία Τριάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ασπρόβρυση προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Κουσίζον προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

Ο οικισμός Μπέλιζα προσαρτάται στο δήμο Αχαρνών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Αχαρνών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άνω Λιόσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Λιοσίων

Ο οικισμός Μενίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μενιδίου

Ο οικισμός Κουκουβάουνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Λοιμικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Σαλονίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Ασπρόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Κουσίζον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Μπέλιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο οικισμός Τατόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μενιδίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μενιδίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μενίδι από το δήμο Αχαρνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λοιμικόν αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαλονίκι αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ασπρόβρυση αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουσίζον αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπέλιζα αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τατόϊ αποσπάται από το δήμο Αχαρνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Ο οικισμός Μενίδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχαρναί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αχαρνών

Κ. Αχαρνών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μενιδίου

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Καματερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

18/12/1920

Ο οικισμός Ασπρόβρυση της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λοιμικόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουσίζον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σαλονίκι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σανατόριον Πάρνηθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχαρνών

16/05/1928

Ο οικισμός Μπέλιζα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπάφι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχαρνών

ΦΕΚ 145Α - 15/04/1935

Ο οικισμός Δεκέλεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεκελείας

Ο οικισμός Μπάφι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δεκελείας

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δεκελείας

ΦΕΚ 205Α - 20/05/1935

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από την κοινότητα Δεκελείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δεκέλεια αποσπάται από την κοινότητα Δεκελείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπάφι αποσπάται από την κοινότητα Δεκελείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Αχαρνών (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αχαρνών

Δ. Αχαρνών (Αττικής)

ΦΕΚ 16Α - 20/01/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αχαρνών

ΦΕΚ 289Α - 10/12/1947

Ο οικισμός Μπάφι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαφίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Θρακομακεδόνες και προσάρτησή του στο δήμο Αχαρνών

Αναγνώριση του οικισμού Ζοφριά και προσάρτησή του στο δήμο Αχαρνών

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Ζοφριά του δήμου μετονομάζεται σε Βασίλισσα Φρειδερίκη

ΦΕΚ 15Α - 09/02/1967

Ο οικισμός Ζεφύριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζεφυρίου

Ο οικισμός Βασίλισσα Φρειδερίκη του δήμου μετονομάζεται σε Ζεφύριον

14/03/1971

Ο οικισμός Σανατόριον Πάρνηθος του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ξενία Πάρνηθος και προσάρτησή του στο δήμο Αχαρνών

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς Πάρνηθος και προσάρτησή του στο δήμο Αχαρνών

Αναγνώριση του οικισμού Πάρνης και προσάρτησή του στο δήμο Αχαρνών

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Θρακομακεδόνες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θρακομακεδόνων

05/04/1981

Ο οικισμός Δεκέλεια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αχαρναί του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και προσάρτησή του στο δήμο Αχαρνών

18/03/2001

Ο οικισμός Βαρυμπόπη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Τριάς Πάρνηθος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξενία Πάρνηθος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Θρακομακεδόνες αποσπάται από το δήμο Θρακομακεδόνων και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Βαρυμπόμπη και προσάρτησή του στο δήμο Αχαρνών

Εκτύπωση  Αρχείο csv