ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σουνιέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 162Α - 05/07/1890

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Εργαστήρια από το δήμο Λαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καμάριζα αποσπάται από το δήμο Λαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπριανός αποσπάται από το δήμο Λαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Λαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 333Α - 26/11/1891

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Λαυρεωτικής

Δ. Λαυρεωτικής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 333Α - 26/11/1891

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Σουνιέων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κυπριανός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεάπολις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σούνιον προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Λαυρεωτικής (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Εργαστήρια του δήμου μετονομάζεται σε Λαύριον

Ο οικισμός Βίγλα προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Λαυρεωτικής (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άνω Θορικόν προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

Ο οικισμός Κάτω Θορικόν προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

Ο οικισμός Αγριλέζα προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

Ο οικισμός Σούρεζα προσαρτάται στο δήμο Λαυρεωτικής

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Άνω Θορικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

Ο οικισμός Κάτω Θορικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κερατέας

ΦΕΚ 69Α - 05/04/1916

Ο οικισμός Άνω Θορικόν αποσπάται από την κοινότητα Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Θορικόν αποσπάται από την κοινότητα Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Λαυρίου και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

16/05/1928

Ο οικισμός Άνω Θορικόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Θορικόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Λαυρίου του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Θορικόν και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

16/10/1940

Ο οικισμός Αγριλέζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βίγλα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Σούνιον και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

Αναγνώριση του οικισμού Βέλβινα (Άγιος Γεώργιος) (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Λαυρεωτικής (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 45Α - 21/02/1948

Ο οικισμός Καμάριζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρίζης

07/04/1951

Ο οικισμός Σούρεζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Σούνιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βέλβινα (Άγιος Γεώργιος) (νησίς) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 40Α - 23/02/1952

Ο οικισμός Λεγρενά αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Θορικόν και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ποσειδωνία και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Χάρακας αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέζα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύλος αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Αυλή αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλα Πεύκα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίστρα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανούτσο αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακή Θάλασσα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαρδαβίλα Μόκριζας αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερατέα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ντάρδεζα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρεχαντιέρα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συρί αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμουντί αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα Μικρολίμανου αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρισιλίμες αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζονίμα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φέριζα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τογάνι Λάκιζας αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάνωσι αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρβαλο αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Θορικού αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιοκαμάριζα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βένιο Δασκαλειού αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλιαστέκα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρολίμανο αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάστανο αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημολάκι αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μητροπήσι αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασκαλειό αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συντερίνα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριμπάρι αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόντρα Βιλαρά αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίντζι Δασκαλειού αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάκκα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κακής Θαλάσσης αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαπάνι αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοπήγαδο αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελιές Δασκαλειού αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλιακούκι αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκάτι αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυρόκαστρο αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιαζέζα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρί αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διψέλιζα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλεζα Μητραντώνη αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτο Εννιά αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δασκαλειό αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουντζέρι Λεμπρού αποσπάται από το δήμο Κερατέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσπερίδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεράσιμος και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

Αναγνώριση του οικισμού Εργατικές Κατοικίες - Άγιος Ιωάννης Ρώσσος και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

Αναγνώριση του οικισμού Πάνορμος και προσάρτησή του στο δήμο Λαυρεωτικής

Εκτύπωση  Αρχείο csv