ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τιπαρήνου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σπέτσαι

Ο οικισμός Σπετσοπούλα προσαρτάται στο δήμο Τιπαρήνου

ΦΕΚ 32Α - 01/09/1834

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Σπετσών

Δ. Σπετσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 32Α - 01/09/1834

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Τιπαρήνου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Παραπόλα (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Σπετσών

Ο οικισμός Τρίκερι (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Σπετσών

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων προσαρτάται στο δήμο Σπετσών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σπετσοπούλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τρίκερι (νησίς) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Σπετσών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Σπετσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σπέτσαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπετσών

Ο οικισμός Παραπόλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπετσών

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπετσών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σπετσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπέτσαι από το δήμο Σπετσών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παραπόλα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Σπετσών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο Σπετσών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σπετσοπούλα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Τζήλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Λιγονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Ζυγεριά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Έλωνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Βρέλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Κτήμα Αδοσίδου και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Απόστολοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπετσών

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Σπετσών

Δ. Σπετσών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σπετσών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παραπόλα (νησίς) του δήμου διορθώνεται σε Βελοπούλα (νησίς)

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κτήμα Αδοσίδου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βρέλον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Έλωνας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζυγεριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τζήλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιγονέριον του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Σπετσών

ΦΕΚ 15Α - 20/01/1948

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σπετσών και Ερμιονίδος του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Αττικής του νομού Αττικής

Δ. Σπετσών (Αττικής)

ΦΕΚ 15Α - 20/01/1948

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Αττικής του νομού Αττικής από την επαρχία Σπετσών και Ερμιονίδος του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης (νησίς) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Αττικής του νομού Αττικής και υπάγεται στην επαρχία Πειραιώς του νομού Πειραιώς

Δ. Σπετσών (Πειραιώς)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Πειραιώς του νομού Πειραιώς από την επαρχία Αττικής του νομού Αττικής

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στο δήμο Σπετσών

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Σπετσών (Αττικής)

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λιγονέρι και προσάρτησή του στο δήμο Σπετσών

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κουζούνος και προσάρτησή του στο δήμο Σπετσών

Εκτύπωση  Αρχείο csv