ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βαρνάβα (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαρνάβας από το δήμο Μαραθώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βελιατζίκι αποσπάται από το δήμο Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Βελιατζίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καπανδριτίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Βαρνάβα (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρνάβα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Δημήτριος και Παντελεήμων και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρνάβα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρνάβα

Αναγνώριση του οικισμού Λιμνιώνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρνάβα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρνάβα

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρνάβα

Αναγνώριση του οικισμού Πουρίθι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαρνάβα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Πουρίθι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Άγιοι Δημήτριος και Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Βαρνάβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Ο οικισμός Λιμνιώνας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαραθώνος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv