ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλυβίων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια από το δήμο Θορικίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Όλυμπος αποσπάται από το δήμο Θορικίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 28/07/1915

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλύβια Θορικού

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλυβίων Θορικού

Κ. Καλυβίων Θορικού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 260Α - 28/07/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλυβίων

ΦΕΚ 11Α - 19/01/1927

Ο οικισμός Ανάβυσος αποσπάται από την κοινότητα Κερατέας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Φοινικιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων Θορικού

Αναγνώριση του οικισμού Όρμος Αγίου Νικολάου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων Θορικού

Αναγνώριση του οικισμού Φώκαια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων Θορικού

ΦΕΚ 422Α - 28/11/1929

Ο οικισμός Ανάβυσος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναβύσσου

16/10/1940

Ο οικισμός Όλυμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Νικολάου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Καλυβίων Θορικού (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 112Α - 12/06/1947

Ο οικισμός Παλαιά Φώκαια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας

Το όνομα του οικισμού Φώκαια της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιά Φώκαια

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Ολύμπου και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων Θορικού

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Παραλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλυβίων Θορικού

17/03/1991

Ο οικισμός Καλύβια Ολύμπου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλύβια Θορικού της κοινότητας

Ο οικισμός Καλύβια Παραλίας της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλύβια Θορικού της κοινότητας

Ο οικισμός Φοινικιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλύβια Θορικού της κοινότητας

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καλυβίων Θορικού

Δ. Καλυβίων Θορικού (Αττικής)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καλυβίων Θορικού

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλύβια Θορικού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σαρωνικού

Εκτύπωση  Αρχείο csv