ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κυθηρίων (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κύθηρα

Ο οικισμός Καψάλι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Στραπόδι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Κατούνι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Σκουλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Κατσουλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Κάλαμος προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Σπηλιαίς προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Φατσάδικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Πορτολαμιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Αλεξανδράδες προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Νησίδιον Αιγιλείας προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Κοντελετού προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Δ. Κυθηρίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Φράτσια αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιαράδικα αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουνάδες αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτόν αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούρκος αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοκαιριναί αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτσινιάνικα αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλησπεριάνικα αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμονάρι αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρέσι αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόκανα αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλέμων αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντολιάνικα αποσπάται από το δήμο Φρατσίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 9Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Σταθιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Νησίδιον Αιγιλείας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αντικύθηρα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

Ο οικισμός Μανιτοχώρι προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδίων προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Κυθηρίων (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Λουραντιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κυθηρίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Κυθηρίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αντικυθήρων

Ο οικισμός Βιαράδικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιαραδίκων

Ο οικισμός Καρβουνάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρβουνάδων

Ο οικισμός Κοντολιάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοντολιανίκων

Ο οικισμός Κύθηρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυθήρων

Ο οικισμός Κατσουλιάνικα ή Λειβάδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Πιτσιάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πιτσιανίκων

Ο οικισμός Φράτσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φρατσίων

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουνάδων

Ο οικισμός Σταθιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουνάδων

Ο οικισμός Κεραμωτόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουνάδων

Ο οικισμός Δόκανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουνάδων

Ο οικισμός Αλεξανδράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρβουνάδων

Ο οικισμός Φατσάδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντολιανίκων

Ο οικισμός Πορτολαμιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοντολιανίκων

Ο οικισμός Καψάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Μανιτοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Πούρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Στραπόδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Σπηλιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυθήρων

Ο οικισμός Κοντελετού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Σκουλιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Λουραντιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Κατούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατσουλιανίκων ή Λειβαδίου

Ο οικισμός Αυλέμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μιτάτων

Ο οικισμός Αρέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυλοποτάμου

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιανίκων

Ο οικισμός Καλησπεριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιανίκων

Ο οικισμός Μονή Μυρτιδίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιανίκων

Ο οικισμός Καλοκαιριναί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πιτσιανίκων

Ο οικισμός Δρυμονάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστριτσιανίκων

Το όνομα του οικισμού Αντικύθηρα του δήμου διορθώνεται σε Ποταμός

Το όνομα του οικισμού Κατσουλιάνικα του δήμου διορθώνεται σε Κατσουλιάνικα ή Λειβάδιον

Το όνομα του οικισμού Πιτσινιάνικα του δήμου διορθώνεται σε Πιτσιάνικα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κυθήρων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κύθηρα από το δήμο Κυθηρίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καψάλι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανιτοχώρι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πούρκος αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Στραπόδι αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπηλιαίς αποσπάται από το δήμο Κυθηρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Σπηλιαίς της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Κυθήρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 11Α - 16/01/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Κυθήρων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Πειραιώς

Κ. Κυθήρων (Πειραιώς)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Πειραιώς από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Κυθήρων (Αττικής)

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κύθηρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κυθήρων

Ο οικισμός Μανιτοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυθήρων

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυθήρων

Ο οικισμός Καψάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυθήρων

Ο οικισμός Πούρκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυθήρων

Ο οικισμός Στραπόδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυθήρων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv