ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ερυθρών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κριεκούκι από το δήμο Ειδυλλίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Ερυθρών (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ερυθρών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κριεκούκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριεκουκίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κριεκουκίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κριεκούκι από το δήμο Ερυθρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κριεκούκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερυθραί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ερυθρών

Κ. Ερυθρών (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κριεκουκίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ερυθρών (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ερυθρών

Δ. Ερυθρών (Αττικής)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ερυθρών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ερυθραί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv