ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεγαρέων (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μέγαρα

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Μεγαρέων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Μεγαρέων (Αττικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Όρμος Πάχη προσαρτάται στο δήμο Μεγαρέων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Μεγαρέων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μέγαρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάρων

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάρων

Ο οικισμός Όρμος Πάχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάρων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μεγάρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέγαρα από το δήμο Μεγαρέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Μεγαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Όρμος Πάχη αποσπάται από το δήμο Μεγαρέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μεγάρων

Δ. Μεγάρων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μεγάρων

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μάζι του δήμου μετονομάζεται σε Τριποδίσκος

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κινέτα και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Μελί και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Πέραμος και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Νέα Πέραμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Περάμου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Όρμος Πάχη του δήμου διορθώνεται σε Πάχη

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρόπυργος και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ιεροθέου και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Μεγάρων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

07/04/1951

Ο οικισμός Μελί του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Τριποδίσκος του δήμου μετονομάζεται σε Σπάρτα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λάκκοι Καλογήρου και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Παχάκιον (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Πανόραμα Κινέτας και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

ΦΕΚ 186Α - 12/11/1962

Ο οικισμός Λουτρόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Περάμου

14/03/1971

Ο οικισμός Πανόραμα Κινέτας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κινέτα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Αιγειρούσα και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Βλυχάδα και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βλυχάδα και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Κουμίντρι και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναχράντου και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Στίκας και προσάρτησή του στο δήμο Μεγάρων

ΦΕΚ 6Α - 15/01/1982

Ο οικισμός Λάκκοι Καλογήρου του δήμου μετονομάζεται σε Λάκκα Καλογήρου

17/03/1991

Ο οικισμός Κάτω Βλυχάδα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Πέραμος της κοινότητας Νέας Περάμου

Δ. Μεγαρέων (Αττικής)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νέα Πέραμος αποσπάται από το δήμο Νέας Περάμου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλο Νησί (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Μεγαρέων

ΦΕΚ 9Α - 01/02/2017

Ο οικισμός Κινέτα αποσπάται από την κοινότητα Μεγάρων και ορίζεται έδρα της νέας κοινότητας Κινέτας

Εκτύπωση  Αρχείο csv