ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Γαράντζας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Γαράντζα

Ο οικισμός Βράχος προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Γαράντζας

Ο οικισμός Μοναστηράκι Γαράντζας προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Γαράντζας

ΦΕΚ 64Β - 10/10/1920

Ο οικισμός Κάτω Γαράντζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαράντζα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαράντζας

Κ. Γαράντζας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 64Β - 10/10/1920

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Γαράντζας

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Ο οικισμός Μοναστηράκι Γαράντζας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Διαβολιτσίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γαράντζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Μέλπεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Μελπείας

Κ. Κάτω Μελπείας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαράντζας

ΦΕΚ 205Α - 16/06/1930

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βράχου

ΦΕΚ 48Α - 03/02/1934

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα Βράχου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Παζαράκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Μελπείας

Αναγνώριση του οικισμού Βενακούλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Μελπείας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Παζαράκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσούλα

ΦΕΚ 268Α - 07/11/1956

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγριλοβούνου

14/03/1971

Ο οικισμός Βενακούλιον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κάτω Μέλπεια της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Μέλπεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv