ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεθάνων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μέθανα

Ο οικισμός Βρωμολίμνη προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Κουνουπίτσα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Κάτω Μίγκα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Επάνω Μίγκα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Μούσκα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κοσώνα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Καημένη Χώρα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Μεγάλον Χωρίον προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 43Α - 14/12/1857

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μέθανα στον οικισμό Βρωμολίμνη

ΦΕΚ 4Α - 08/01/1867

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βρωμολίμνη στον οικισμό Κουνουπίτσα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κάτω Μίγκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Μίγκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μούσκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δριτζέϊκα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Κάτω Μούσχα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Άνω Μούσχα προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Μεγάλο Ποτάμι προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Παναγία προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 25Α - 10/04/1882

Ο οικισμός Κουνουπίτσα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βρωμολίμνη ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κόλιανη προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 133Α - 17/08/1898

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κουνουπίτσα στον οικισμό Μέθανα

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Μεθάνων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Στενόν προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Στέρνα Γαμβρού προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Μεθάνων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κουνουπίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουνοπίτσης

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων Τροιζηνίας

Ο οικισμός Μεγάλον Χωρίον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Μέθανα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεθάνων

Ο οικισμός Βρωμολίμνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωμολίμνης

Ο οικισμός Άνω Μούσχα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μούσχας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γεωργίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουνοπίτσης

Ο οικισμός Κοσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Τροιζηνίας

Ο οικισμός Στέρνα Γαμβρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Καημένη Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Μεγάλο Ποτάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Ο οικισμός Κόλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθάνων

Ο οικισμός Δριτζέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθάνων

Ο οικισμός Κάτω Μούσχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Μούσχας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μεθάνων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μέθανα από το δήμο Μεθάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόλιανη αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δριτζέϊκα αποσπάται από το δήμο Μεθάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Κ. Μεθάνων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 364Α - 06/11/1930

Ο οικισμός Βρωμολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Βρωμολίμνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μεθάνων

Δ. Μεθάνων (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 33Α - 27/01/1934

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μεθάνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δριτζέϊκα του δήμου διορθώνεται σε Δριτσαίικα

Ο οικισμός Κόλιανη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Μεθάνων (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Πειραιώς

Δ. Μεθάνων (Πειραιώς)

ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Πειραιώς από το νομό Αττικής

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1966

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Λουτροπόλεως Μεθάνων

Δ. Λουτροπόλεως Μεθάνων (Πειραιώς)

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1966

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Μεθάνων

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής

Δ. Λουτροπόλεως Μεθάνων (Αττικής)

ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς

05/04/1981

Ο οικισμός Βρωμολίμνη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μέθανα του δήμου

Δ. Μεθάνων (Αττικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο δήμος καταργείται

Δ. Λουτροπόλεως Μεθάνων (Αττικής)

Ο οικισμός Μέθανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Ο οικισμός Δριτσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθάνων

Δ. Μεθάνων (Αττικής)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέθανα αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Μεθάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δριτσαίικα αποσπάται από το δήμο Λουτροπόλεως Μεθάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνουπίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύλογγος αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιά Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης Μεθάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Κυψέλης Μεθάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλο Ποτάμι αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλον Χωρίον αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καημένη Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλον Χωρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο οικισμός Κουνουπίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο οικισμός Δριτσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο οικισμός Καημένη Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο οικισμός Μακρύλογγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο οικισμός Μέθανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο οικισμός Μεγάλο Ποτάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο οικισμός Παλαιά Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τροιζηνίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv