ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λαύκου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαύκος από το δήμο Σηπιάδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο Σηπιάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Προμυρίου

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Χονδρή Άμμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Βλιχάδες και Μαύρη Πέτρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Κουμάν Ρεύμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Ξηρόκαμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Λογγάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

16/05/1928

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συκιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χονδρή Άμμος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βλιχάδες και Μαύρη Πέτρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουμάν Ρεύμα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λογγάρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κυδωνιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

16/10/1940

Ο οικισμός Κυδωνιές της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Λαύκου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλίνης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κουκουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ανδρέας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

Αναγνώριση του οικισμού Μικρόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κυδωνιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαύκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαύκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σηπιάδος

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Κουκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μικρόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv