ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κυπαρισσίας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κυπαρισσία

Ο οικισμός Μπλεμενιάνοι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Βρύσες προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μουριατάδα προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Καρβούνι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μαλενίτι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Στασιό προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Αρμενοί προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Ποδογορά προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Φαρακλάδα προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεντεκάδα αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλι αποσπάται από το δήμο Τριπύλης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 29Α - 17/11/1842

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Λεντεκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

Ο οικισμός Μάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπύλης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Σπηλιά προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μύρον προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Ράχες προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μονή Κατσιμινάδας προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Κατσιμινάδας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλημάκι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μύλοι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Ροντάκι προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μύλοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παραλία Κυπαρισσίας προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Κυπαρισσίας (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Κυπαρισσίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραχών

Ο οικισμός Κυπαρισσία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Φαρακλάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαρακλάδας

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρυσών

Ο οικισμός Μουριατάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουριατάδας

Ο οικισμός Στασιό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στασιού

Ο οικισμός Αρμενοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρμενών

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπηλιάς

Ο οικισμός Παραλία Κυπαρισσίας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίας Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μύρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Αλημάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ραχών

Ο οικισμός Ροντάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μπλεμενιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρυσών

Ο οικισμός Καρβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μουριατάδας

Ο οικισμός Μαλενίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στασιού

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπηλιάς

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κυπαρισσίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κυπαρισσία από το δήμο Κυπαρισσίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ροντάκι αποσπάται από το δήμο Κυπαρισσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Μπλεμενιάνοι αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 155Α - 27/04/1937

Ο οικισμός Παραλία Κυπαρισσίας αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Κυπαρισσίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Ο οικισμός Ροντάκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παραλία Κυπαρισσίας της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ρουζάκιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυπαρισσίας

Αναγνώριση του οικισμού Μύλοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κυπαρισσίας

Δ. Κυπαρισσίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 75Α - 06/04/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κυπαρισσίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Τερψιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Κυπαρισσίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μεμί και προσάρτησή του στο δήμο Κυπαρισσίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρμενιοί αποσπάται από την κοινότητα Αρμενιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από την κοινότητα Βρυσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριατάδα αποσπάται από την κοινότητα Μουριατάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβούνι αποσπάται από την κοινότητα Μουριατάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλιμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Μύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύρον αποσπάται από την κοινότητα Μύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικονέρι αποσπάται από την κοινότητα Περδικονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Σπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στασιό αποσπάται από την κοινότητα Στασιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλάδα αποσπάται από την κοινότητα Φαρακλάδας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κυπαρισσία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Τριφυλίας

Ο οικισμός Περδικονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αλιμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Στασιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Τερψιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Φαρακλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ξηρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ράχες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μεμί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Καρβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ρουζάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μύλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βρύσες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αρμενιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μπλεμενιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μουριατάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μύρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv