ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μεγάλης Αναστασόβης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Αναστάσοβα από το δήμο Άριος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μεγάλη Αναστάσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέδουσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεδούσης

Κ. Νεδούσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλης Αναστασόβης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέδουσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv