ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μηλεών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μηλέαι

Ο οικισμός Πρόπαν προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Πινακάταις προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Βυζίτσα προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Καλά Νερά προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μπούφα προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Μηλεών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Μηλεών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πινακάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πινακατών

Ο οικισμός Βυζίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυζίτσης

Ο οικισμός Πρόπαν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρόπαν

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηλεών

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλεών

Ο οικισμός Μπούφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μηλεών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μηλεών (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μηλέαι από το δήμο Μηλεών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπούφα αποσπάται από το δήμο Μηλεών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 10/10/1913

Ο οικισμός Καλά Νερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βυζίτσης

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπούφα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορόπη

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Μηλεών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σταυροδρόμι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μηλεών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μηλεών

Ο οικισμός Κορόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μηλεών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv