ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τρικερίου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρίκερι από το δήμο Αιαντείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Αιαντείου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιό Τρίκερι (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κότται και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Τρικερίου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αλατάς (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Σοφία και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

Αναγνώριση του οικισμού Γεροπλίνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

Αναγνώριση του οικισμού Πύθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Τρικερίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πύθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Γεροπλίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Κότται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Παλαιό Τρίκερι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Αλατάς (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Τρίκερι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv