ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αλοννήσου (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αλόννησος (Ηλιοδρόμια)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ίκος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξηρόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δύο Αδελφοί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πιπέρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Σκάτζουρας προσαρτάται στο δήμο Αλοννήσου

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά προσαρτάται στο δήμο Αλοννήσου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ψαθούρα προσαρτάται στο δήμο Αλοννήσου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Αλοννήσου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Γιούρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκάτζουρας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ψαθούρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Ευβοίας

Δ. Αλοννήσου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευβοίας από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Αλόννησος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλοννήσου

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά (Πελαγονήσι) (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλοννήσου

Το όνομα του οικισμού Αλόννησος (Ηλιοδρόμια) του δήμου διορθώνεται σε Αλόννησος

Το όνομα του οικισμού Κυρά Παναγιά του δήμου διορθώνεται σε Κυρά Παναγιά (Πελαγονήσι) (νησίς)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αλοννήσου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλόννησος από το δήμο Αλοννήσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά (Πελαγονήσι) (νησίς) αποσπάται από το δήμο Αλοννήσου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Κυρά Παναγιά (Πελαγονήσι) (νησίς) της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μουρτερόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Ψαθούρα (Θέουσα) (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Σκάντζουρα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Περιστέρα (Ξηρόν) (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Πατητήριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Κυρά Παναγιά (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Βότση και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ευβοίας και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Κ. Αλοννήσου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 169Α - 04/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Ευβοίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Γέρακας και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Πιπέριον (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Ισώματα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

19/03/1961

Ο οικισμός Μουρτερόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ισώματα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αδελφοί (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Γιούρα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Στενή Βάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Μαρπούντα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

ΦΕΚ 41Α - 07/03/1988

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Αλόννησος στον οικισμό Πατητήριον

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Καλαμάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Πέτρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Χρυσή Μηλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλοννήσου

ΦΕΚ 242Α - 30/12/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αλοννήσου

Δ. Αλοννήσου (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 242Α - 30/12/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αλοννήσου

18/03/2001

Αναγνώριση του οικισμού Ισιώματα και προσάρτησή του στο δήμο Αλοννήσου

Αναγνώριση του οικισμού Μουρτερό και προσάρτησή του στο δήμο Αλοννήσου

09/05/2011

Ο οικισμός Χρυσή Μηλιά του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv