ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ιστιαίων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ξηροχώρι

Ο οικισμός Ωρεοί προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Βλαχάτες προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καστανιώτισσα προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καμάρια προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Γαλτσάδες προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Κυπαρίσσι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Βουτάς προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Σίμια προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Μεσούτι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Κοκκινομηλιά προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Μονοκαρυά προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Βιστρίτσα προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Τσιφλίκια Δύο (Μετοχικά) προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Αυγαριά προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Γαλατσώνα προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Κουρμπάτσι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Ασμένι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Καλαβρού προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

ΦΕΚ 24Α - 23/06/1838

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Χαλκίδος του νομού Ευβοίας και υπάγεται στην επαρχία Ξηροχωρίου του νομού Ευβοίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακιού αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριοβοτάνι αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο Αρτεμισίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Τσιφλίκια Δύο (Μετοχικά) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 35Α - 02/06/1877

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Τελεθρίου

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Γαλτσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Μεσούτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Κοκκινομηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Καλαβρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τελεθρίου

Ο οικισμός Κεφάλαις προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κεφάλαις αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιφλίκι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Βλαχάτες του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κανατάδικα ή Κεραμιδάδικα προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίων

ΦΕΚ 149Α - 19/07/1899

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλτσάδες αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινομηλιά αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαβρού αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από το δήμο Τελεθρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κεφάλαις του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Αγριοβότανον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριοβοτάνου

Ο οικισμός Κουρμπάτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρμπατσίου

Ο οικισμός Ασμίνι ή Ποτάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασμινίου ή Ποτακίου

Ο οικισμός Βασιλικός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλικού

Ο οικισμός Γαλλιτσάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλλιτσάδων

Ο οικισμός Γερακιού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γερακιούς

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουβών

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελληνικών

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρίων

Ο οικισμός Κοκκινομηλιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκινομηλιάς

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρυονερίτου

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μονοκαρυάς

Ο οικισμός Ωρεοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ωρεών

Ο οικισμός Ξηροχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Αυγαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αυγαριάς

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλλιτσάδων

Ο οικισμός Καστανιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλλιτσάδων

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γουβών

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γουβών

Ο οικισμός Καλαβρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρίων

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκινομηλιάς

Ο οικισμός Αγδίνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυονερίτου

Ο οικισμός Μηλιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κρυονερίτου

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοκαρυάς

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μονοκαρυάς

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Κανατάδικα ή Κεραμιδάδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Βιστρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ξηροχωρίου

Ο οικισμός Γαλατσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αυγαριάς

Το όνομα του οικισμού Αγριοβοτάνι του δήμου διορθώνεται σε Αγριοβότανον

Το όνομα του οικισμού Ασμένι του δήμου διορθώνεται σε Ασμίνι ή Ποτάκι

Το όνομα του οικισμού Γαλτσάδες του δήμου διορθώνεται σε Γαλλιτσάδες

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ξηροχωρίου (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξηροχώρι από το δήμο Ιστιαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κανατάδικα ή Κεραμιδάδικα αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βιστρίτσα αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από το δήμο Ιστιαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 113Α - 07/06/1913

Ο οικισμός Ξηροχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιστιαία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ιστιαίας

Κ. Ιστιαίας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 113Α - 07/06/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξηροχωρίου

ΦΕΚ 88Β - 16/11/1926

Αναγνώριση του οικισμού Συνασσός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιστιαίας

ΦΕΚ 115Α - 10/06/1927

Ο οικισμός Νέος Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Πύργου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Μουρσαλί και προσάρτησή του στην κοινότητα Ιστιαίας

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Ο οικισμός Νέον Μουρσαλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Μουρσαλίου

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Μουρσαλίου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέου Μουρσαλίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Συνασσός της κοινότητας διορθώνεται σε Νέα Σινασός

Το όνομα του οικισμού Κανατάδικα ή Κεραμιδάδικα της κοινότητας διορθώνεται σε Κανατάδικα

Το όνομα του οικισμού Νεοχώρι της κοινότητας διορθώνεται σε Νεοχώριον

ΦΕΚ 8Α - 13/01/1949

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ιστιαίας

Δ. Ιστιαίας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 8Α - 13/01/1949

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ιστιαίας

ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954

Ο οικισμός Βιστρίτσα του δήμου μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

Ο οικισμός Τσιφλίκι του δήμου μετονομάζεται σε Άγιος Παντελεήμων

19/03/1961

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Σινασός του δήμου

14/03/1971

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ιστιαία του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από την κοινότητα Βουτά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατσώνα αποσπάται από την κοινότητα Γαλατσώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από την κοινότητα Μηλεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Μονοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μονοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Μονοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβγαριά αποσπάται από την κοινότητα Αβγαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατσάδες αποσπάται από την κοινότητα Γαλατσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από την κοινότητα Γαλατσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινομηλέα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινομηλέας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ιστιαία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Νέα Σινασός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κάτω Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Καματριάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Βουτάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Μονοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κανατάδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κοκκινομηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Γαλατσώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Σίμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Γαλατσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Αβγαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο οικισμός Κρυονερίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv