ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βλαχιάς (Ευβοίας)

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχιά από το δήμο Κηρέως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από το δήμο Κηρέως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 341Α - 29/09/1915

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηλίου

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηλίου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 391Α - 18/12/1933

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βλαχιά από την κοινότητα Πηλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από την κοινότητα Πηλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σαρακίνικο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Ο οικισμός Βλαχιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κηρέως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv