ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μεσαρίστης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσάριστα από το δήμο Μακρυνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Μακρυνείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοχωρίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καζανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

Αναγνώριση του οικισμού Τσιλιγιαννέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

Αναγνώριση του οικισμού Παραδείσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

ΦΕΚ 378Α - 06/12/1933

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμούλας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καζανέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Καζαναίικα

Το όνομα του οικισμού Τσιλιγιαννέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Τσιλιγιανναίικα

Αναγνώριση του οικισμού Μακρυκωσταίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

Αναγνώριση του οικισμού Τσερπελαίϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσαρίστης

07/04/1951

Ο οικισμός Μακρυκωσταίϊκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Τσερπελαίϊκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καζαναίικα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραδείσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Μεσάριστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Τσιλιγιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Ο οικισμός Καζαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μακρυνείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv