ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αμόρανης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμόρανη από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο Αποδωτίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Αμόρανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καταφύγι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καταφυγίου

Κ. Καταφυγίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμόρανης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ταράτσαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καταφυγίου

07/04/1951

Ο οικισμός Ταράτσαι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Ο οικισμός Καταφύγι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv