ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βελβίτσαινας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελβίτσαινα από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βελβίτσαινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιόπυργος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαιοπύργου

Κ. Παλαιοπύργου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βελβίτσαινας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Περιβόλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοπύργου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv