ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γλιάτας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλιάτα από το δήμο Άριος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκορτσόγλι αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γλιάτα στον οικισμό Γκορτσόγλι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γκορτζογλίου

Κ. Γκορτζογλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλιάτας

ΦΕΚ 15Α - 21/01/1925

Ο οικισμός Γλιάτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλιάτας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γκορτσόγλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλώνια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αλωνίων

Κ. Αλωνίων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκορτζογλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άριος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv