ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βελανιδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελανίδι από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκληρού αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαρινάκι αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ιμαμτσαούση αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μισαλί προσαρτάται στην κοινότητα Βελανιδίου

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Ιμαμτσαούση αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιμαμτσαούση

ΦΕΚ 278Α - 05/11/1924

Ο οικισμός Μισαλί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιμαμτσαούση

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιμαμτσαούση

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιμαμτσαούση

Ο οικισμός Σκληρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ιμαμτσαούση

ΦΕΚ 135Β - 28/11/1929

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Βελανίδι στον οικισμό Σούλι

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βελανιδίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 29Β - 11/04/1942

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Σούλι στον οικισμό Βελανίδι

ΦΕΚ 124Α - 10/08/1960

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κέντρου

ΦΕΚ 30Α - 06/03/1985

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv