ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ήλιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαστούνη

Ο οικισμός Σελήμ - Τσαούση προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Ροβιάτα προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Σαββάλια προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Καραγιούζι προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Ακοβίτη προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Κελεβή προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Σώστη προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Μπουχιώτη προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Παλαιόπολις προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Καλύβια Παλαιοπόλεως προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Σαμπάναγα προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Μουσουλούμπεη προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Δερβιτσελεπί αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλίτσα αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χέλμη αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτίκι αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος αποσπάται από το δήμο Ελίσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γαστούνη στον οικισμό Δερβιτσελεπί

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δερβιτσελεπί στον οικισμό Γαστούνη

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Χέλμη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουκουβίτσα προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

Ο οικισμός Χάβαρι προσαρτάται στο δήμο Ήλιδος

ΦΕΚ 98Α - 24/11/1885

Ο οικισμός Δερβιτσελεπί του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμαλιάς του δήμου

Ο οικισμός Καλίτσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμαλιάς του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Αμαλιάς και προσάρτησή του στο δήμο Ήλιδος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ακοβίτη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 216Α - 02/08/1891

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Γαστούνη στον οικισμό Αμαλιάς

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κουρτίκι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Ήλιδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 183Α - 02/08/1906

Ο οικισμός Αμαλιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ελίσσης

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Δουνέικα ή Μεσολογγάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Κουκουβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Ο οικισμός Κουρτίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελίσσης

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αμαλιάς στον οικισμό Γαστούνη

ΦΕΚ 212Α - 09/09/1906

Ο οικισμός Σαμπάναγα του δήμου μετονομάζεται σε Πέτρα

Ο οικισμός Σελήμ - Τσαούση του δήμου μετονομάζεται σε Παλαιοχώριον

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ήλιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Παλαιόπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοπόλεως

Ο οικισμός Σαμπάναγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαμπάναγα

Ο οικισμός Μπουχιώτη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουχιώτη

Ο οικισμός Κελεβή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κελεβής

Ο οικισμός Γαστούνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαστούνης

Ο οικισμός Χάβαρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαβαρίου

Ο οικισμός Καραγιούζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καραγιούζι

Ο οικισμός Σαββάλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαββαλίων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοχωρίου

Ο οικισμός Ροβιάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροβιάτας

Ο οικισμός Σώστη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουχιώτη

Ο οικισμός Μουσουλούμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κελεβής

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καραγιούζι

Το όνομα του οικισμού Πέτρα του δήμου διορθώνεται σε Σαμπάναγα

Το όνομα του οικισμού Καλύβια Παλαιοπόλεως του δήμου διορθώνεται σε Καλύβια Ήλιδος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Παλαιοπόλεως (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιόπολις από το δήμο Ήλιδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Ο οικισμός Παλαιόπολις της κοινότητας μετονομάζεται σε Ήλιδα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ήλιδος

Κ. Ήλιδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παλαιοπόλεως

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από την κοινότητα Μπουχιώτη και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 215Α - 19/08/1925

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων Ήλιδος

Ο οικισμός Νέα Ήλις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλυβίων Ήλιδος

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ήλιδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 162Α - 19/08/1997

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρχαίας Ήλιδος

Κ. Αρχαίας Ήλιδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 162Α - 19/08/1997

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ήλιδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται

Δ. Ήλιδας (Ηλείας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αμαλιάς από το δήμο Αμαλιάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασιδιάρης αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώστιον αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαφλέικα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δανίκα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμέικα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαβάλια αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροβιάτα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστεραίικα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Χάβαρι αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλούκι αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγείον αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιολάνθη αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκαμπος αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάβαρι αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρούτας αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήλιδα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουναίικα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνιώτισσα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρούλαι αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ελίσσης αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κερτεζέϊκα αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθάς αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο Αμαλιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιρίον αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλμη αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδοχώριον αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγναντα αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινάρι αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνα αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλίβα αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμόπουλον αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εφύρα αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθών αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ωραία αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απιδούλα αποσπάται από το δήμο Πηνείας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv