ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δέλγας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δέλγα από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Δέλγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γάβρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γάβρου

Κ. Γάβρου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δέλγας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσογιαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γάβρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσογιαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv