ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πολαίνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολαίνα από το δήμο Αριστομένους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Βούτενα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Βούτενα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από την κοινότητα Χαλβάτσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πουλίτσι αποσπάται από την κοινότητα Χαλβάτσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Άνω Βούτενα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουτένων

Ο οικισμός Πουλίτσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πουλιτσίου

Ο οικισμός Κάτω Βούτενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουτένων

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πουλιτσίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Πολαίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατανόβρυσης

Κ. Πλατανόβρυσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πολαίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv