ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κουκουλίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουκουλίστα από το δήμο Οφιονίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κουκουλίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέρια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυονερίων

Κ. Κρυονερίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουκουλίστας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λάλικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυονερίων

17/03/1991

Ο οικισμός Λάλικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρυονέρια της κοινότητας

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Κρυονέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv