ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαμουλάδας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαμουλάδα από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φροξυλιά αποσπάται από το δήμο Ναυπάκτου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 226Α - 16/07/1932

Ο οικισμός Φροξυλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φροξυλιάς

Ο οικισμός Άνω Τσάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φροξυλιάς

Ο οικισμός Κάτω Τσάσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φροξυλιάς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μαμουλάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαμουλάδας

ΦΕΚ 5Α - 09/01/1976

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μαμουλάδα στον οικισμό Κάτω Μαμουλάδα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Μαμουλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Μαμουλάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv