ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μεγάλης Λομποτινάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Λομποτινά από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Μεγάλη Λομποτινά της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Χώρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Χώρας

Κ. Άνω Χώρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλης Λομποτινάς

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Άνω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv