ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μικράς Λομποτινάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρά Λομποτινά από το δήμο Αποδωτίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μικρά Λομποτινά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Χώρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Χώρας

Κ. Κάτω Χώρας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικράς Λομποτινάς

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αποδοτίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv