ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ανδρούσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανδρούσα από το δήμο Εύας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλογερόρραχι αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βασιλάδα αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Ο οικισμός Καλογερόρραχη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλογερόρραχης

ΦΕΚ 326Α - 27/12/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ανδρούσης

Δ. Ανδρούσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 326Α - 27/12/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ανδρούσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αμφιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνοεκκλησία αποσπάται από την κοινότητα Ελληνοεκκλησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από την κοινότητα Εύας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύα αποσπάται από την κοινότητα Εύας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερόρραχη αποσπάται από την κοινότητα Καλογερόρραχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγγανιακόν αποσπάται από την κοινότητα Μαγγανιακού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από την κοινότητα Πολυλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά Μεσσήνης αποσπάται από την κοινότητα Αγριλιάς Μεσσήνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καλογερόρραχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Ελληνοεκκλησία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Εύα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αγριλιά Μεσσήνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Βασιλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μαγγανιακόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Ανδρούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv